diensten

vlaams

cursussen

portfolio

contact


Vlaams
Wat is Vlaams? | Waarom heet het dan Vlaams? | Een beetje geschiedenis...


Vlaams en Nederlands taalkundig lijken wel genoeg op elkaar om als dezelfde taal te worden beschouwd, maar politiek gezien is de relatie tussen de twee heel wat ingewikkelder.

Om verscheidene renden, en sommige zijn meerdere eeuwen oud, willen de Vlamingen liever niet de indruk wekken dat ze de taal van een ander volk spreken. Ze staan erop de taal die ze gebruiken Vlaams te noemen, en niet Nederlands. Sommigen vinden het Nederlands zoals het in Nederland wordt gesproken ook koud en niet erg expressief. Maar tegelijkertijd zijn ze eigenlijk een beetje jaloers op de perfecte beheersing van de taal die ze in Nederlanders menen te herkennen.

De Nederlanders van hun kant denken vaak dat Vlaams heel kleurrijk is, of dat de Vlamingen heel precies zijn in het gebruik van de taal. Anderen vinden het maar een raar taaltje.

In feite spreken de Nederlanders en de Vlamingen veel varianten van dezelfde taal. Het varieert zelfs binnen hetzelfde land: de taal van Amsterdam is zo verschillend van die in Eindhoven als Londens verschilt van Liverpools, en de klanken die je in Brugge hoort zijn even verschillend als die van Brugge als de uitspraak van Dallas verschilt van New York.

[ ...vorige | volgende... ]

 
some people get by
with a little understanding
some people get by
with a whole lot more...


dutch & flemish language services
58 kings way, harrow, HA1 1XU, united kingdom.
+44-20-8933-9811

www.firetree.net