diensten

vlaams

cursussen

portfolio

contact


Vlaams
Wat is Vlaams? | Waarom heet het dan Vlaams? | Een beetje geschiedenis...


Vlaams is de naam die gewoonlijk wordt gebruikt voor het Nederlands dat in Vlaanderen wordt gesproken en geschreven.Vlaanderen is het noordelijke, Nederlandssprekende deel van België. De relatie tussen het Nederlands in Nederland en het Nederlands in Vlaanderen, kan je het best vergelijken met de relatie tussen het Engels in Engeland en het Engels in Amerika (of een ander deel van de wereld waar Engels de moedertaal is).

Advertensie in een winkelraam: 'Tele-market researchers gevraagd; Vlaams, Nederlands, Belgisch. Acht pond per uur'.
Misverstand!

Dit betekent dat de uitspraak merkelijk verschillend is: Nederlanders spreken de letter ‘g’ uit met een eerder schrapend fricatief geluid in de keel, terwijl de Vlamingen een veel zachtere klank laten horen. Er zijn ook verschillen in woordenschat: de Vlamingen noemen een vrachtwagen gewoonlijk een camion, en de Amerikanen noemen een Engelse ‘lorry’ een ‘truck’. En in sommige gevallen zijn er verschillen in grammatica, vooral in de volgorde van werkwoorden aan het einde van de zin. De spelling is gelukkig precies hetzelfde.

Feitelijk zijn Vlaams en Nederlands dezelfde taal. We lezen elkaars boeken en kijken naar elkaars televisieprogramma’s. Vooral in de geschreven taal zijn er heel weinig verschillen, en een eerder formele tekst die voor Nederland is opgesteld is heel bruikbaar in BelgiĎ en vice versa (behalve als er feitelijke of institutionele verschillen zijn, natuurlijk).

In het geval van informele teksten, zoals interviews voor populaire tijdschriften of dramascripts, ligt dat enigszins anders. Hier worden veel woorden en uitdrukkingen gebruikt die in de twee landen anders zijn. De uitdrukking ‘I’m pissed’, bijvoorbeeld, betekent in Amerika ook iets heel anders dan in Engeland. In dergelijke gevallen doe je er goed aan je tekst te laten nakijken en, indien nodig, bewerken door een deskundige die de twee versies van de taak kent.

[ volgende... ]

 
some people get by
with a little understanding
some people get by
with a whole lot more...


dutch & flemish language services
58 kings way, harrow, HA1 1XU, united kingdom.
+44-20-8933-9811

www.firetree.net