diensten

vlaams

cursussen

portfolio

contact


Vlaams
Wat is Vlaams? | Waarom heet het dan Vlaams? | Een beetje geschiedenis...


De reden voor al die verschillen en variërende houdingen zijn in het verleden te vinden. In het begin van de 16de eeuw werden de Lage Landen overheerst door het Habsburgse Keizerrijk, dat gebieden bevatte tussen Oostenrijk en Spanje, en kolonies in de hele wereld. In de tweede helft van die eeuw verkregen de Noordelijke Provinciën, die we nu kennen als Nederland, de onafhankelijkheid. Sindsdien is er altijd een verschil geweest in het taalgebruik in de twee landen.

Tot de onafhankelijkheid van België in 1830, regeerden er verschillende buitenlandse bezetters (Spaanse, Oostenrijkse, Franse) in Vlaanderen, die allemaal een vreemde taal spraken. Tot op de dag van vandaag zijn taal en politiek in België onlosmakelijk met elkaar verbonden. Pas in deze eeuw hebben de Vlamingen economische en sociale gelijkheid met de Franssprekende Belgen verkregen. Die laatsten vormden eeuwenlang de bovenlaag van de maatschappij.

Frans was ook de taal van de kennis en wetenschap. Dit betekende dat het Nederlands dat in Vlaanderen werd gesproken niet zo vroeg gestandaardiseerd werd als in Nederland, en dat de gestandaardiseerde taal niet zo algemeen wordt gebruikt. De standaardisering van het Vlaamse Nederlands is nog steeds aan de gang.

De informatie op deze pagina komt uit: Liesbeth Koenen & Rik Smits, Basishandleiding Nederlands, Bijleveld, Utrecht, 1998.

U kunt meer informatie over het verschil tussen Vlaams en Nederlands vinden in: Ton van der Wouden, Verboden op het werk te komen, SIWU, Enschede, 1997. ISBN 90-74900-13-5.

[ ...vorige ]

 
some people get by
with a little understanding
some people get by
with a whole lot more...


dutch & flemish language services
58 kings way, harrow, HA1 1XU, united kingdom.
+44-20-8933-9811

www.firetree.net